داستان کریسمس: تصاویری از دست‌نویس‌های اتیوپیایی

در «کتاب‌خانه‌ی بریتانیا» حدود ۶۰۰ دست‌نویس اتیوپیایی وجود دارد که از نیمه‌ی قرن هجدهم به بعد گردآوری شده‌اند. در این مجموعه، روایت‌های کتاب مقدس از تولد و کودکی مسیح به تصویر کشیده شده‌اند. به مناسبت کریسمس، چند نمونه از این تصاویر را انتخاب کرده‌ایم.


 

تولد مسیح. مریم باکره، عیسای نوزاد و یوسف در محل تولد مسیح. مأخذ: ناگارا مریم، تاریخ و معجزه‌های مریم عذرا، قرن هجدهم.


صحنه‌ی ولادت مسیح. قرن هفدهم.


سه مغ یا حکیم توصیف شده در انجیل متی. قرن هجدهم.


گریز به مصر: مریم، مسیح و یوسف. قرن هفدهم.


تصاویر و زیر‌نویس‌ها از بلاگ مطالعات آسیایی و آفریقایی متعلق به کتاب‌خانه بریتانیا گرفته شده‌اند.