تاریخ انتشار: 
1397/07/16

یاور معروف

علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش: «برای اولین بار دستورالعمل امر به معروف و نهی از منکر را آماده و شورای امر به معروف و نهی از منکر را در ادارات و مدارس فعال کردیم... دو ساختار هم با عنوان یاوران معروف و یادآوران معروف هم تعریف شده و در هر کلاس یک یاور معروف داریم که معارف مهم را بسط و نشر دهد.»