تاریخ انتشار: 
1396/10/09

ممنوعیت معامله با بهائیان

دانلود (798.41 کیلوبایت)

طبق این اسناد، کلیهی شرکتهای برق و بازرگانی بنا به ابلاغ سازمان توانیر استان آذربایجان شرقی و دفتر مرکزی حراست از معامله یا همکاری با شرکت شاهین مفصل به مدیریت مهندس عبدالله صباغ پور، به دلیل بهائی بودن او، منع شده‌اند.