اخراج از جهاد سازندگی

دانلود (415.48 کیلوبایت)

برابر با این سند، رضا سهیلیان که به عنوان سرپرست بخش فنی در جهاد سازندگی خمام مشغول انجام وظیفه بوده و جهاد از نحوه‌ی کار او رضایت داشته فقط به دلیل اعتقاد به آیین بهائی از کار اخراج شده است.