ممانعت از استخدام بهائیان در وزارت آموزش و پرورش

دانلود (221.07 کیلوبایت)

این سند که در دی ماه 1358 به امضای محمد علی رجائی، وزیرِ وقتِ آموزش و پرورش رسید مبنی بر ممنوعیتِ استخدام شهروندان بهائی در واحدهای آموزشی (مدارس) است. این سند نشان می‌دهد که محمد علی رجائی، استخدام شهروندان بهائی در واحدهایِ آموزشی (مدارس) را موجب آلوده و منحرف کردن افکار پاک دانش آموزان دانسته و اظهار می‌دارد که نباید ساحتِ مقدسِ آموزش و پرورش به دستِ افراد بهائی آلوده شود. وزیر وقت آموزش و پرورش در پایان یاداوری می‌کند که استخدام افرادِ ایرانی در ادارات دولتی در صورتی که متدین به یکی از ادیان رسمی (اسلام- یهود- مسیح و زرتشتی) نباشند، منع قانونی دارد بنا بر این جلوگیری از استخدام بهائیان مستند به مواد قانونی است.