در حدیث دیگران (۶) ...

در حدیث دیگران (٦) - رضا علیجانی

رضا عليجانی در سال ۱۳۴۱ در خانواده‌ای مذهبی در قزوين به دنيا آمد. در نوجوانی پس از آشنایی با آثار دکتر علی شريعتی و تحت تأثير افکار او به فعاليت‌های سياسی گرايش پيدا کرد. پس از انقلاب با گروهی از فعالان مذهبی-سياسی به نام «پيشتازان» همراه شد. در سال‌های شصت به خاطر مواضع انتقادی «پيشتازان» تحت تعقيب قرار گرفت. با دستگيری‌ گسترده‌ی فعالان اين گروه مدتی به صورت مخفيانه به فعاليت‌اش ادامه داد تا اين که در سال ۱۳۶۵ خود او هم دستگير و به مدت چهار سال زندانی شد.

پس از آزادی از زندان، عليجانی به فعاليت علنی سياسی رو آورد و يکی از فعالان مجموعه‌ی نيروهای ملی‌-مذهبی شد. در سال ۱۳۷۶ سردبير مجله‌ی «ايران فردا» شد. در سال ۱۳۷۹ به قتل تهديد و در سال ۱۳۷۹ مجدداً دستگير و زندانی شد. عليجانی مطالعات گسترده‌ای در قرآن و متن‌های مذهبی ديگر دارد. 

در دوران انتخابات و پساانتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به فعالان جنبش سبز پيوست و با تنگ‌تر شدن عرصه بر اين جمع در سال ۱۳۹۰ از راه کردستانِ عراق از ايران خارج شد و پس از مدتی به فرانسه رفت. او در حال حاضر مقيم پاريس است و هم‌چنان در تشکل‌های ملی‌ـمذهبی در خارج از ايران فعال است.