زندگی فروغ

سخنرانی دکتر فرزانه میلانی در بارۀ فروغ فرخزاد

«زندگینامۀ ادبی فروغ فرخزاد» کتابی است در شرف انتشار نوشته‌ی دکتر فرزانه میلانی، که حاصل نزدیک به چهل سال پژوهش و تأمل در زندگی و کار فروغ، مصاحبه با بیش از هفتاد نفر از بستگان و دوستان فروغ و بازخوانی سی نامه منتشر نشده از اوست.

خانم میلانی که استاد ادبیات فارسی و مطالعات زنان در دانشگاه ویرجینیای آمریکاست ماه گذشته به دعوت بیست و ششمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو با روایت بخش‌هایی از کتابش، درباره‌ی زندگی فروغ سخنرانی کرد.

او در همین اشاره‌ی کوتاه، گوشه‌های تاریک مهمی از زندگی فروغ را با دقت و طمأنینه شرح می‌دهد - کودکی نابسامان او، روحیه‌ی جستجوگر و جنگجوی او، خودکشی‌های او، در افتادنش با تابو‌های زمانه‌ی خود، ازدواجش، انتشار اولین اشعارش، جدایی از فرزندش، و سال‌های آفرینش و عاشقی‌اش، و عاقبت تصادف و مرگش، وقتی که هنوز سی و دو سال بیشتر نداشت.

به باور میلانی برای فهم آثار فروغ باید زندگی نوجوانی، عمر کوتاه و فضای روشنفکری آن دوران را به خوبی شناخت. او روایت نزدیک و دقیقی درباره‌ی این جنبه‌های زندگی فروغ به دست می‌دهد که زمینه‌ی اشعار یکی از مهمترین شاعران معاصر ایران را پر رنگ‌تر از همیشه ترسیم می کند.