عبادتگاهی برای همه

عبادتگاهی برای همه

عبادتگاه، يا به كلام بهائيان مشرق‌الاذكارِ، قاره‌ی آمريكاى جنوبی كه كار طراحى و ساختن آن ١٤ سال طول كشيده،  در سانتياگو، پايتخت شیلی افتتاح شد. هزاران نفر از نقاط مختلف جهان، و از پيروان اديان و آیين‌های گوناگون و از اهالی شيلى همراه با نمايندگان جامعه‌ی بهائی در اين مراسم شركت كردند. 

اولين مشرق‌الاذکار بهائی کمی بیش از یک قرن پیش در عشق آبادِ تركمنستان بنا شد، اما سال‌ها بعد در زلزله سخت آسیب دید و پس از آن دولت وقت در شوروی آن‌ را ویران و زمینش را به پارک عمومی تبدیل کرد.

در فاصله‌ی این سال‌ها هشت مشرق‌الاذكار دیگر در همه قاره‌های جهان ساخته شده که تقریباً همه نمونه‌های شاخصی از طراحی و معماری محسوب می‌شوند.

اما شاید مهم‌ترین مشخصه‌ی مشرق الاذکار این است که عبادتگاهی برای پیروان همه‌ی ادیان و آیین‌ها است. منبر و محراب و پیشنمازی ندارد و به روی همه باز است، فارغ از این که چه دین، نژاد، ملیت یا جنسیتی دارند. و این یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها در طراحی بنای مشرق‌الاذکار است، همچنان‌که مهندس سیامک حریری طراح و معمار ایرانی/کانادایی مشرق‌الاذکار شیلی هم در این گفتگو شرح داده.