به جرم مذهب

برنامۀ تبلت با مسیح علی‌نژاد

سال‌هاست در ايران بسياری از حقوق بنيادى بهائيان مثل حق تحصيل و كار نقض مى‌شود. در ماه‌هاى اخير بيش از صد مغازه متعلق به بهائيان را صرفاً به جرم باورهای دينی‌شان بسته‌اند.

اگر حكومتى بخواهد كسب و كار شما را به سبب مذهبى كه داريد ببندد چه مى‌كنيد؟ مسيح على‌نژاد در برنامه‌ی تلويزيونی «تبلت» گزارشی از اين شيوه‌ی برخورد جمهوری اسلامی با بهائيان ايران تهيه کرده و نظر چند نفر در كوچه و خيابان‌های نيويورك را نيز در اين زمينه پرسيده است.