تاریخ انتشار: 
1395/10/13

وزارت کشور

Image icon دانلود (244.13 کیلوبایت)

در این نامه‌ که از سوی مدیرکلِ دفترِ سیاسی وزارت کشور به معاونان سیاسی- امنیتیِ استانداری‌ها ارسال شده است، آئین بهائی غیرقانونی معرفی شده و در ادامه از دستگاه‌های مربوطه درخواست می‌شود که با ظرافت و حساسیت رفتارهای اجتماعی اعضای جامعه‌ی بهائی کنترل و مدیریت شود. فرمی به این نامه پیوست است که به منظور جمع‌آوری اطلاعات جامعه‌ی بهایی هر استان تنظیم شده است.