تاریخ انتشار: 
1395/10/13

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

Image icon دانلود (112.65 کیلوبایت)

این سند، صادره از طرف هیأت اجرائی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علّت ممانعت از ادامه تحصیل دانشجوی بهائی، خانم فرزانه خسروی همدانی و وابستگی وی به "فرقه‌ی ضالّه" معرفی شده و شرط ادامه تحصیل وی را سه بار اعلام برائت از آیین خود در روزنامه‌های کثیرالانتشار تعیین می‌کند.