دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 108 یکسان باشددرمورد اینکهجنساین[اشیا داخلخانه]چیستو اینجنس توانیم تشخیصدهیم [و به توافق نظر برسیم] این ‌ از کجا آمده ولی ما می 18 بهتر است اینجا باشد و اگر آنجا باشد مضر است.» رغم اختلافاتشان درسپهرحقیقت، ‌ داران به ‌ دارانو دین ‌ نتیجه آنکه غیردین که ‌ توانند در سپهر عدالت با یکدیگر همیاری نمایند؛ و چنان ‌ کاملاً می دهند، برای ‌ پوشان رالز به ما نشان می ‌ های خرد عمومی و اجماع هم ‌ آموزه شناختیلازم نیست. ‌ دستیابیبه اجماعسیاسی-اخلاقی، توافقمعرفت

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2