دین در دنیای معاصر

نشر آسو ‌www.aasoo.org دین در دنیای معاصر بهکوشش ایقان شهیدی )2023 (مارس 1401 چاپ نخست، اسفند آنجلس ‌ لس صفحه ۲۵۲ editor@aasoo.org آمیز ‌ ی مدنی، تحول اجتماعی، همزیستی مسالمت ‌ ی عمومی، جامعه ‌ نمایه: دین، عرصه حق چاپ و نشر الکترونیکی وکاغذیکتاب محفوظ است. طرح روی جلد: کیوان مهجور ی تجاری از این اثر ممنوع است. ‌ استفاده ها با ذکر مأخذ آزاد است. ‌ بازنشر مقالات یا بخشی از آن

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2