نجف دریابندری

۱7۳ در محفل جمعه های نجف دریابندری مسجدجامعی، وزیر ارشاد پیشین و عضو شورای شهر تهران، چند بار در محفل ما حاضر شد و به نجف ابراز ارادتکرد. برخی اعضای انجمن شهر نیز گاهی به دیدارش میآمدند، اما منکس دیگری از مقامات را در آنجا ندیدم. بگذریم. اکنون آن محفل انس سرد و خاموش شده است. آن جمع از دوسه ماه پیش پراکنده شده و دیگر شمع انجمنی مانند نجف آنها راگرد هم نمیآورد. دیگر چنین محفلی پا نخواهد گرفت. آن محفل نیز با نجف به خاک سپرده شد . ازآنجاکه نجف در سالها ی آخر عمر مدام با بیماری سر کرد و زندگی فالکت باری داشت، می توان گفت به ، الص شد دست اجل خ اما به لحاظ عاطفی جای او در دل دوستان خالی خواهد ماند. چون نجف، گذشته از آنکه در وادی نثر و ترجمه و ادبیات شصت سال تأثیر گذاشت، مرد باوقاری بود، مرد خودساختهای بود، آدم دانشمندی بود، انسان بزرگی بود. یقینا تا مدتها کسی جای او را پر نخواهد کرد. دیگر همتای او نداریم. دریغا نجف! دریغا بزرگانیکه می روند و جای آنها راکسی پر نمیکند. می ماند تسلیت به سهراب دریابندری و بیش از آن سحرخانم که در تمام سالها ی سخت از استاد نجف نگهداری میکرد. تهران ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2