زنی آرایش روزگار

13 درآمد سخن تواند این نوشته راکوششی در تبارشناسی حرکت ‌ خواننده همچنین می ها پس از قتل ‌ های شهر تهران، سال ‌ آن دخترکی بخواند که در یکی از خیابان چوبی به ‌ طاهره، روسری را از سر برگرفت و به نشان آزادی آن را بر سرِ تکه اهتزاز درآورد؛ یا حرکت آن زنان دلیریکه این روزها، به هنگام نوشتن این یشلیک بدویتی ‌ ی آماده ‌ هایکابل و هراتدر برابر اسلحه ‌ سطرها، در خیابان اند و برای رهایی تن خویش پیکار ‌ ستیز، سینه سپر کرده ‌ خواره و زن ‌ خون کنند. ‌ می ۲۰۲۱ فال-لاوال، سپتامبر ‌ رضا فرخ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2