زنی آرایش روزگار

171 پیوست یبابیازروستاییانزنجانکهباپوششمردانهباقشوندولتی ‌ ساله ‌ خان،دخترشانزده ‌ علی ‌ زینبملقببهرستم کشتهشد. ۱۸۵۰ جنگیدوسرانجامدرمیداننبرددر ‌ می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2