محمد حیدری

در سال‌های اخیر، آمار خودکشی در ایران و کشورهای خاورمیانه به حد بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است. انواع نوظهوری از این پدیده، نظیر عملیات انتحاری در راه اهداف مذهبی و سیاسی یا اقدام به خودکشی به عنوان چالش یا سرگرمی، نیز به شدت بر این آمارِ...

اسدالله علیزاد

عشق‌آباد که امروز پایتخت جمهوری ترکمنستان است، زمانی بیش از یک قرن پیش، خانه‌ی جمعیت بزرگی از بهائیان ایران شد که از آزار و بهایی‌ستیزی در ایران گریخته بودند، و به این شهر نوبنیاد مهاجرت کردند. عشق‌آباد در عرض چند سال به یکی از بزرگ‌ترین مر...

عبدالبهاء (۱۹۲۱-۱۸۴۴) فرزند ارشد بهاءالله، بنیانگذار آیین بهایى، بود که بعد از درگذشت پدرش رهبری جامعه‌ی بهایی را به عهده گرفت و بهاییان او را شارح تعالیم بهاءالله و معمار نظم جهانی بهایی می‌دانند. او نه صرفاً در مقام رهبر آیین بهایى بلکه ب...

دادگاهی قتلِ‌ غیر عمد یک شهروند ایرانی را در سانحه‌ی رانندگی محرز می‌داند. اما خاطی از پرداخت دیه معاف می‌شود به این دلیل که مقتول بهائی است.

معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان: خانم‌های دانشجویی که می‌خواهند همراه آقایان نوازندگی کنند در صورتی که متأهل باشند، با رعایت شئونات دانشجویی نظیر حجاب مناسب و همچنین در صورتی که غیر از نوازندگی حرکت اضافه‌ای نداشته باشند و نیز چنانچه روی سن، در...