ا. بینش

عبدالبهاء ۹ ساله بود که همراه با خانواده‌اش از ایران تبعید شد، و تا آخر عمر به ایران بازنگشت. اما همیشه ایران را خانه و وطن خود می‌دانست و برای ایران آینده‌ی درخشانی ...

طارق علی

به باور اغلب تاریخ‌نگاران، صد سال پس از انقلاب روسیه، قضاوت تاریخی درباره‌ی آن قطعیت یافته است. اکتبر ۱۹۱۷ به گذشته‌ای تبدیل شده است که دیگر تکرار نخواهد شد، مانند برپایی گیوتین‌ها در پاریس در سال ۱۷۹۳ یا اعدام چارلز اول در ملأ عام در بیرون...

می‌گویند بیشترِ ما، اگر نه همه، پیش‌داوری‌هایی درباره‌ی آدم‌ها داریم که اغلب خودمان نمی‌دانیم و بسیاری از رفتارهایمان ناخودآگاه آلوده به تبعیض است. فیلم‌های کوتاهی که در این مجموعه خواهد آمد درباره‌ی برخی از انواع این تبعیض...