ممانعت از پرداخت حقوق بازنشستگی

دانلود (546.08 کیلوبایت)

مدیریت نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری (مرکز تهران) در پاسخ به درخواست یک شهروند بهائی به نام ناهید مهراب‌خانی اعلان می‌کند که حکم استخدام نامبرده در وزارت آموزش و پرورش در اسفند ماه سال ۱۳۶۲ به دلیل اعتقاد به آیین بهائی لغو شده لذا انتقال کسور (حقوق) بازنشستگی وی، ممکن نیست.