ایران: پرسش‌هاى بنیادی

پرسش‌هاى بنیادی ما در ایران چیست؟ مسائل بنيادى ايران را در چه قالب‌هاى نظرى مى‌توان تعريف و تحليل كرد؟ اهل نظر از ديدگاه‌هاى مختلف چه پاسخى به اين سؤال‌ها دارند و چه راه‌هایی را براى اصلاح و پيشرفت ايران مطلوب و ممكن مى‌دانند؟ آسو در اين مجموعه با گروهى از صاحبنظران ايرانى گفتگو كرده است.