در حدیث دیگران (۵) ...

در حدیث دیگران (۵) - علی کشتگر

علی ‌کشتگر تحصيلات دانشگاهی‌اش را در رشته‌ی کشاورزی به پايان رسانده و از سال‌های دانشجویی در مبارزات سياسی نيروهای چپ مشارکت داشته‌ است. پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ به عنوان سخنگوی سازمان چريک‌های فدائی خلق معرفی شد و از آن تاريخ نام و فعاليت‌های او شاخص‌تر شد. پس از شکاف در سازمان چريک‌های فدائی خلق، کشتگر به گروه اکثريت پيوست اما خيلی زود با هم‌فکران‌اش از اين گروه نيز جدا شد و به «اتحاد فدائيان» پيوست.

او در اوائل دهه‌ی هفتاد به پاريس رفت و در اين سال‌ها به عنوان نويسنده و تحليل‌گر مسائل ايران مقالات و نوشته‌های زيادی از او در رسانه‌های فارسی زبانِ بيرون از ايران منتشر شده است. محور اصلی نوشته‌ها و تحليل‌های او درباره‌ی راه‌های برون‌رفت از ديکتاتوری دينی و دعوت به حرکت در مسير تحول دموکراتيک در ايران است.