تاریخ انتشار: 
1396/02/19

«ویران‌شهر» کجاست؟

ویران شهر کجاست؟

در طول تاریخ بشر، متفکران بسیاری در صدد طرح‌ریزی و ترسیم یک جامعه‌ی آرمانی با عنوان «آرمان‌شهر» بوده‌اند. در همین حال، نویسندگان بسیاری نیز در آثار خود درباره‌ی احتمال به وجود آمدن یک جامعه‌ی پادآرمانی، موسوم به «ویران‌شهر»، هشدار داده‌اند. «ویران‌شهر» کجا است، و چرا و چگونه به وجود می‌آید؟ این فیلم برگرفته از سایت TED Ed است.