باب و جامعۀ بابی ایران

نویسندگان اشراقی، آرمین - دانشگاه گوته، فرانکفورت آلمان امانت، عباس – دانشگاه ییل، امریکا ذبیحی مقدّم، سیامک - پژوهندۀ مستقل سعیدی، نادر – دانشگاه لُس آنجلس، کالیفرنیا مقامی، امید – دانشگاه بینگمتون، نیویورک ‌ قائم کویین، شعله – دانشگاه مِرسد، کالیفرنیا لاوسن، تاد – دانشگاه تورنتو، کانادا مؤمن، موژان – پژوهندۀ مستقل، انگلستان وهمن، فریدون – دانشگاه کپنهاگ، دانمارک مترجمان رحمانی، حوریوش وصلی، عارف

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2