باب و جامعۀ بابی ایران

87 باب، خورشیدی در شبی بی سحر شناسی ‌ کتاب ، انتشارات بهائی آلمان، هوفهایم محاضرات اشراق خاوری، عبدالحمید. .۱۹۸۷ Oneworld ، انتشارات زندگانی حضرت باب ،عهد اعلیٰافنان، ابوالقاسم. .۲۰۰۰ اکسفورد .۱۹۲۲ ، قاهرهفی مآثرالبهائیّه الدریّه ‌ کواکب آیتی، عبدالحسین. ، عصر جدید، ۱ سفینۀ عرفان ،الحرمین ‌ صحیفۀ بینبهمردی، وحید. .۱۹۹۹ دارمشتات آلمان ، دورۀ بیان. به مناسبت یکصد و ۶ هایی از خرمن ادب و هنر ‌ خوشه پنجاهمین سال اظهار امر حضرت ربّ اعلی در مدینۀ طیّبۀ شیراز. بدیع، 152 نشریّه انجمن ادب و هنر. عصر جدید، دارمشتات آلمان م. ۱۹۹۵‍. ش ۱۳۷۴ .۲۰۰۵ ، عصر جدید، دارمشتات آلمانپیک راستان رأفتی، وحید. البابیّه، قاهره ‌ الابواب أو تاریخ ‌ الدوله، میرزا محمّد مهدی. مفتاح باب ‌ زعیم .۱۹۰۳/۱۳۴۲ ، به اهتمام م. ب. التواریخ ‌ ناسخ الملک. ‌ سپهر، میرزا تقی خان لسان .۱۳۴۴ بهبودی، جهار جلد، طهران غیبی، فاضل. رگ تاک، گفتاری دربارۀ نقش دین در تاریخ اجتماعی ایران. قابل دسترسی در: http://www.gheybi.com/resources/U1+U2%20Und%20Ihn-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2