باب و جامعۀ بابی ایران

فصل هشتم. از آیین بابی به دیانت بهائی. 387 آرمین اشراقی هایی ‌ فصل نهم. دست پروردگار بسته نیست.یادداشت بر دو مضمون اصلی در آثار منثور طاهره قرّة العین. 415 امید قائم مقامی فصل دهم. یک سال در میان ایرانیان، بابیان و بهائیان در کتاب ادوارد ج. براون. 433 Sholeh Quinn شعله کویین 463 نویسندگان 469 فهرست اعلام با سپاسگزاری از پژوهندگانی که با مقالات خود به غنای این مجموعه افزودند. از Sholeh و همسرش شعله کویین Stephen Lambde استیفن لمبدن که در تمام مراحل تدوین این کتاب مرا یاری دادند و از Quinn حوریوش رحمانی و عارف وصلی که هر یک فصلی از این کتاب را به فارسی ترجمه نمودند. تنظیم فهرست اعلام کتاب مرهون های ارزشمند عارف وصلی است. ‌ کمک

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2