آینده‌ی اسلام در ایران

ش آسو � ن ‌www.aasoo.org عنوان فارسی: ی اسلام در ایران ‌ آینده ن � به کوشش رضا علیجا عنوان انگلیسی: The Future of Islam in Iran )2022 (ژوئن 1401 چاپ نخست، خرداد آنجلس ‌ لس صفحه 249 Email: editor@aasoo.org ی ، ایران، سکولاریسم، روحانیان � گرا ‌ نمایه: اسلام، اسلام ت ونیکی وکاغذیکتاب محفوظ است. � ش الک � حق چاپ و ن AP عکس روی جلد: از ی تجاری از این اثر ممنوع است. ‌ استفاده ش از آنها با ذکر مأخذ آزاد است. ش مقالات یا بخ � بازن

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2