چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

96 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ میرسد. بنا بر ادعای آنها، بیشتر از نیمی از سهام شرکت متعلق به دکتر سید مهدی میرسلیمی (رئیس هیئتمدیرهی هلدینگ فریکو) است. بقیهی سهام شرکت در اختیار مؤسسهی صندوق ذخیرهی فرهنگیان و کمتر از ۱۰ درصد آن نیز به کارگران بازنشستهی شرکت تعلق دارد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2