جستاری در ناپدیدسازی قهری

منابع 103 — . 1396 . “وکالت مادر بهکیش برای دادخواهی و شرح بی سرانجامی آن.” من از یادت نمیکاهم, 30 بهمن. دستیابی در 15 اسفند .1400 http://jafar-behkish.blogspot.com/2018/02/blog-post_19.html. حسین خواه, مریم. .1394 داستان ناتمام؛ مادران و خانواده و های خاوران، سه دهه جست جوی حقیقت و عدالت. گزارش تحقیقی, عدالت برای ایران. دستیابی در 25 تیر .1400 https://justice4iran.org/persian/projects/painscapes/unfinishdedtales./ دادگاه جزایی بین المللی. 1998 . “متن کامل اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی رم.” اساسنامه. با ترجمه مرکز اسناد حقوق بشر ایران. 17 جوالی. دستیابی در 15 خرداد .1402 رابرتسون, جفری. .2011 کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 ؛ گزارشی از جفری رابرتسون، وکیل دادگستری. تحقیقی, بنیاد عبدالرحمن برومند. دستیابی در 15 اسفند .1400 https://www.iranrights.org/fa/library/document/1380/the-massacre-of-political-prisoners-in-iran1988-report-of-an-inquiry. سازمان ملل متحد. 2007 . “کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدکردن قهری.” کنوانسیون. با ترجمه دفتر تهران سازمان ملل. سازمان ملل. دستیابی در 15 خرداد .1402 https://iran.un.org/sites/default/files/2020-12/ICPPED%20%28Persian%29.pdf. — . 1345 . “میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.” میثاق. با ترجمه بنیاد برومند. نیویورک: سازمان ملل, . 25 آذر دستیابی در 27 اسفند .1401 https://www.iranrights.org/fa/library/document/151/international-covenant-on-civil-and-politicalrights. شرکت کنندگان در کنفرانس رم. 1998 . “اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی.” اساسنامه. با ترجمه مرکز اسناد حقوق بشر ایران. رم. دستیابی در 10 اردیبهشت .1402 شورای ملی مقاومت. 1369 . “ویژه شهید بزرگ حقوق بشر: دکتر کاظم رجوی.” شورا , خرداد. دستیابی در 31 مرداد .1402 https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/mojahedine-khalgh-shora-dowre-aval053-zamime.pdf. عفو بین الملل. .1397 اسرار به خون آشفته؛ کشتار 67 - جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد. تحقیقی, عفو بین الملل. دستیابی در 15 اسفند .1400 https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/9421/2018/en./ فتحی, محمد, و کاظم کوهی اصفهانی. 1368 . “قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان ( 1396-1359 ).” پژوهشکده شورای نگهبان جمهوری اسالمی. دستیابی در 15 اسفند .1400 https://www.shora-gc.ir/files/fa/news/1398/9/21/4354_236.pdf. مادر بهکیش, ام البنین جاللی مهاجر. 1390 . “اعتراض مادر بهکیش (مادر 6 شهید راه آزادی) به گزارش ناقص آقای احمد شهید.” ویدئو. دستیابی در 15 اسفند .1400 https://www.youtube.com/watch?v=lHGH9VXkeGw. مجاهدین خلق. .1386-1358 نشریه مجاهد. دستیابی در 18 شهریور .1402

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2