جستاری در ناپدیدسازی قهری

پیشگفتار 5 هر شرایطی برای آسیب دیدگان امری مثبت است و یا باور یک موضوع و پذیرفتن ابهام به عنوان حقیقت در شرایطی می تواند به آنان بیشتر یاری رساند؟ شاید حقیقت آنچنان که گفته میشود و من نیز از 1363 آنرا تکرار کردهام همیشه نجات بخش نیست. شاید در شرایطی باور کردن موضوعی که به حقیقت آن اطمینان نداریم، اگر نگوئیم نجات بخش ، ممکن است آرامش بخش باشد .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2