دین در دنیای معاصر

های آن ‌ تأملاتی پیرامون دین در دنیای معاصر و دلالت برای ایران ایقانشهیدی ایقانشهیدی دانشجویدکترایتاریخاندیشهدردانشگاهکمبریجانگلستان ی ‌ است. از وی مقالاتی پیرامون تحول اجتماعی و نقش دین در عرصه های ‌ های دینی با رسانه ‌ هایی پیرامون حقوق اقلیت ‌ عمومی و نیز مصاحبه زبان منتشرشده است. ‌ گوناگون فارسی مقدمه مرور توافقی نانوشته ‌ ی حکومت مذهبی به ‌ روایت اول: در ایران تجربه ولی در حالگسترش پیرامونضرورت ایجاد حکومتی سکولار را در میان بسیاری از ایرانیان شکل داده است؛ حکومتیکه برابری را برایشهروندان

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2