دین در دنیای معاصر

یچندمذهبی-چندسکولار ‌ زندگی در جامعه وگو با ایقانشهیدی ‌ دیوید فورد درگفت خواهم تا حد امکان یک مسیحی عمیق باشم و تا ‌ دیوید فورد: من می گیری برداشتی از مسیحیتکمککنم ‌ حدیکه در توانم است، به شکل که به عیسی مسیح،کیفیتزندگی، خردمندی، محبت، شفقت، بخشش، عدالت، ایمان، سرور، نیایش و عبادت پروردگار وفادار باشد. و البته ی خودم فراتر ‌ ی جامعه ‌ ها از دایره ‌ فضیلت ‌ خواهم تأثیر تمامی این ‌ می برود و در راستای خدمت به خیر عمومی نوع بشر و تمامی مخلوقات ها با جزئیات بیشتر به این ‌ ها و آثارم که در آن ‌ قرار گیرد. برخی نوشته (این اثر که *انجیل یوحنا: نقدی الهیاتی اند از: ‌ ام، عبارت ‌ پرداخته ‌ ایده *The Gospel of John: A Theological Commentary

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2