زنی آرایش روزگار

59 شبح یک نام ام ‌ بسکه چو طفللاله من، خون جگر مکیده ام ‌ رود از فراق تو خون دل از دو دیده ‌ می دجله به دجله، یم به یم، چشمه به چشمه، جو به جو ییاسمینخطت ‌ ریختمگر بنفشه برصفحه جبینخطت ‌ یمه ‌ باکه فکنده سایه بر زهره خونشده ناقه را جگر تا شده چین به چینخطت داده دهان و عارضو چهره و عنبرین خطت غنچه به غنچه،گل بهگل، لاله به لاله، بو به بو در غمت از جگر فغان، آه ز دل برآیدم اتدام بلانمایدم ‌ حلقه ‌ گیسویحلقه لحظه به لحظه، دم به دم، خون ز دیده زایدم ، ای مه من فزایدم ‌ از رخ و چشم و زلفو قد مهر به مهر و دل به دل، طبع به طبع و خو به خو تا شده استخوان من با سگکویت آشنا محضوفا توییمرا، غیر تو نیستمدعا مانده به زیر بال غم،گردن مطلبهما در دل خویشطاهراگشتو ندید جز وفا صفحه به صفحه، سر به سر، پرده به پرده، تو به تو

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2