باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 126 19 نتیجۀ ایشان به وضع موجود بود. ‌ علی رغم اعتراضات بی رویهم رفته خروج بی حساب مسکوکات طلا و نقره و در نتیجه کمبود نقدینه در بازارهای ایران، تنزّل سریع ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی، های خارجی ایران، کم شدن ‌ تورّم شدید و در نتیجه بالا رفتن میزان قرض تقاضا برای کالاهای تجارتی ایران، اقدامات کشورهای همسایه برای محدود نمودن ورود کالاهای ایرانی، قرارداد تجاری بین انگلستان و ایران در سال الحمایگان آن کشور ‌ که امتیازات بیشتری را نصیب تبعه و یا تحت ۱۸۴۱ باری داشت. ‌ نمود، همه و همه برای تجارت بومی ایران تأثیرات زیان ‌ می برای نشان دادن عواقب ناگوار فشاری که از هر سو بر اقتصاد ایران بویژه ای بهتر از ‌ آمد نمونه ‌ بر محصولات داخلی و مشاغل وابسته به آن وارد می تولید انواع ۱۸۳۰ توان یافت. در آغاز دهۀ ‌ تولید و فروش منسوجات نمی پارچه در ایران به خاطر ورود بی رویه منسوجات خارجی کاهش چشمگیر های بومی در شهرهایی مانند اصفهان و ‌ یافت. تعداد فراوانی از بافندگی کاشان و دیگر شهرهای صنعتی که در آغاز قرن از رونق و توسعۀ فراوان زمان روسیه ورود محصولات ‌ کلّی از بین رفتند. هم ‌ برخوردار بودند به ابریشمی را به قفقاز ممنوع کرد و این امر نیز موجب رکود صنعت تولید و 20 بافت ابریشم و صنایع وابسته به آن شد. وضع تولیدکنندگان ۱۸۴۰ ها و رکود حاصل از آن در اواسط ‌ این محدودیت و صادر کنندگان بومی را چنان به مخاطره انداخت که تجّار شهرهایی مانند اصفهان، کاشان، یزد، شیراز و تبریز خود را در خطر ورشکستگی و از دست توانستند کرد ارسال ‌ دادن تجارت خود دیدند. تنها کاری که این گروه می شکایات و یا نمایندگانی به مراجع کشور و تقاضای دادرسی بود که آنان نیز به این امر توجّهی نداشتند و یا در خود قدرت مقابله با این مُعضل را 19 F.O. 60/107, “Translation of the Petition from the merchants of Tabreez to the Prime Minister of Persia presented at Tehran in November 1844”enclosed in no. 16, 25 November 1844, Sheil to Aberdeen. Also F. O. 60/107, no. 13, 1. July 1844, Bonham to Shell; and F.O. 60/r 17, no. 3, 31 March 1845, Abbott to Aberdeen. W. M. Floor “Bankruptcy in Qajar Iran” Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 12.7 (1977) 61-76. های ‌ درباره تجارت با روسیه و قوانین گمرکی در قفقاز و تاثیرات بسته شدن مرز بین سال 20 ن.ک: 1820-1880 Entner, M.L. Russo-Persian Commercial Relations, 1829-1914. (University of Florida, Monographies No. 28. Gainesville, Fla. 1965). 21-25.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2