باب و جامعۀ بابی ایران

17 پیشگفتار ها و شهادت بابیان را به طور ‌ آوریم که او نیز بیش از یک قرن پیش سرکوب در مورد تأثیر و نفوذی که آیین ˝ : دید ‌ ضمنی عاملی در بیداری ایرانیان می چنین ‌ گویم. هم ‌ بابی در آینده [در ایران] عامل آن خواهد بود چیزی نمی زنم. ‌ دربارۀ حیات جدیدی که شاید در کالبد مردۀ مردمان بدمد حرفی نمی سوای آن که این آیین موفّق شود یا با شکست روبرو گردد، فداکاری شهدای ای است جاودانی که هرگز نابود شدنی ‌ بابی که مرگ را پذیرا گشتند خاطره 9˝. نیست فریدون وهمن ۲۰۱۹ کپنهاگ دانمارک، اکتبر 9 E. G. Browne, “Bábíism,” Religious Systems of the World (2nd ed. 1892), p. 353.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2