باب و جامعۀ بابی ایران

39 باب، خورشیدی در شبی بی سحر زمان با ‌ دارد، هم چنین نمادی است از پایان دورۀ عتبات، که از نظر باب هم 69 باشد ‌ آغاز دور جدید دینی می سرانجام چند ماهی پیش از اظهار امر علنی، به مادر و دائی خود حاج سیّد علی اظهار داشت که برای امر بزرگی برگزیده شده و آن ترویج اوامر خداوند در میان مردمان است. وی ایمان و زهد و تقوای خود را دلایلی بر درستی این سخن دانست و گفت ادّعایش تنها بازتاب الهامی است که [از الفهرست ‌ کتاب بعدها در یکی از آثار خود به نام 70 دارد. ‌ خداوند] دریافت می 71 به آغاز دریافت وحی، قریب دو ماه پیش از اظهار امر خویش تصریح نمود. اظهار امر باب، تولّد آیینی نو قیامت ˝ باب تاریخ و زمان ظهور آیین خود، که آن را مطابق وعدۀ قرآن ، آورده بیان فارسی خواند، به دقّت در کتاب مقدّس آیین بابی، ‌ می ˝ اسلام ۱۲۶۰ الاول سنه ‌ است: دو ساعت و یازده دقیقه بعد از شب پنجم جمادی م.]. این قیامت، یا رستاخیز، در وهلۀ اوّل مستلزم برخاستن ۱۸۴۴ مه ۲۲[ . ﮬ.ق مردگان از قبر و یا در اصطلاح بابی بیدار شدن خفتگان از خواب غفلت و آغاز دور جدیدی از یک حقیقت دینی است. های زندگانی باب با حیات مسیح یکی هم این که به مانند سه ‌ از شباهت مجوسی که از شرق برای یافتن موعود یهود راهی فلسطین شدند، این بار گروهی از طلّاب ایرانی، از شاگردان مکتب شیخیّه، برای یافتن موعود اسلام این سفر بنا به وصیّت استاد و رهبرشان سیّد 72 از کربلا راهی ایران گشتند. 69 Amanat RR 168. Amanat RR 149 در اینجا نقل از ۷۰ معین 70 .۶۶۹ ،۱۹۸۷ ، انتشارات بهائی آلمان، هوفهایممحاضرات اشراق خاوری، عبدالحمید. 71 م. در منطقۀ احساء در ۱۷۵۲ بنیانگذار مکتب شیخیّه شیخ احمد احسائی بود که در سال 72 وجود آورد که به نام او به شیخیّه ‌ عربستان متولّد شد و مکتب جدیدی در مذهب شیعه به معروف است. وی مدّتی در بحرین و عتبات و ایران زندگی کرد و پیروانی در آن مناطق هایی ‌ یافت. شیخیّه در پنج اصلی که در مذهب شیعه به اصول دین مشهور است نوآوری ها عدم اعتقاد به معاد جسمانی در روز قیامت است، که به ‌ ترین آن ‌ّ عرضه داشتند. از مهم معتقدند. پس از مرگ ˝ هورقلیا ˝ نام ‌ جای آن به معاد معنوی یا معاد جسم لطیفی به بنا به وصیت او سیّد کاظم رشتی به رهبری شیخیّه رسید و مرکز ۱۸۲۵ احسائی در سال شیخیّه را در کربلا قرار داد. پس از مرگ رشتی و ظهور باب جمع بزرگی از پیروان شیخیّه به آیین بابی گرویدند. امّا مکتب شیخیّه به عمر خود ادامه داد. کرمان اینک یکی از مراکز شیخیّه است و چند تن از نوادگان سیّد کاظم رشتی [خاندان ابراهیمی] در قرن اخیر

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2