باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 50 آنچه که خداوند شما به پیر و جوان وعده داد رخ خواهد داد. او [قائم] بزودی در سرزمین مقّدس با [ادای] کلماتی، که آنچه در زمین و آسمان است به سخنان او گوش فرادهید: قائم 99 شکافد، ظاهر خواهد شد. ‌ در هم می راستین، قائم عادل، بر اساس آنچه [از قبل] مقدّر شده در مکّه برخواهد آیند به ‌ های دور می ‌ خاست. هنگامی که قائم ظاهر شود،با دیگران که از راه اند او با ‌ یاری او بشتابید. آن زمان که [دشمنان او] در ارض به فساد پرداخته 100 آیین بدیع خود در کربلا ظاهر خواهد شد. باید توجّه داشت که در همین مدّت کوتاه شهرت ظهور سیّدی از خانوادۀ نجباء شیراز نه تنها در فارس و بوشهر بلکه در نقاط دیگر ایران و عراق نیز پراکنده شده بود. برای حفظ جامعۀ نوپای خود، باب از حروف حیّ و دیگر پیروان خود خواست که هویّت او را مکتوم دارند. این امر تا چندی رعایت ۶۰ در سنۀ ˝ : نویسد ‌ شد. میرزا محمّد تقی افنان در خاطرات خود می ‌ می ] در شیراز شهرت نمود که سیّدی عزیز ادّعا فرماید که از جانب قائمِ ۱۲۶۰[ با فزونی گرفتن پیروان و 101˝. باشد ولی اسم مبارک مذکور نبود ‌ غایب می ...˝ . اشتیاق ایشان به تبلیغ آیین باب، ظاهراً پنهان ماندن نامش ممکن نشد ای از حروف حیّ و متقدّمین اصحاب عودت به کربلا و ذهاب و ‌ ه ‌ّ چون عد ایاب نموده بساط تبلیغ گسترده گروهی از اعراب و ایرانیان در کربلا و بغداد و کاظمین و غیرهما به مفخرت (افتخار) ایمان رسیدند و هنگامی که حضرت عازم حج شدند بشارت ظهور در مکّه و ورود به کربلا و تحقّق مواعید داده مقامات مذهبی و ‌ طبعاً این امر نگرانی 102˝. امر به اجتماع در آنجا نمودند ساز تشنج و ‌ توانست زمینه ‌ انگیخت زیرا به نظر ایشان می ‌ دولتی را بر می احتمالا اشاره به آیۀ قرآنی است که از شکافتن آسمان ˝ شکافتن/شکستن ‌ در هم ˝ مراد از 99 ). در احادیث شیعه این آیه ۹۰ مریم آیۀ ۱۹ گوید (قرآن سوره ‌ ها می ‌ و زمین و ریختن کوه اشاره به حدیثی ˝ هنگامی که قائم ظاهر شود ˝ . شود ‌ به یکی از علایم ظهور جدید تعبیر می آمده است. در ۳۱/ ۸ . منسوب به امام جعفر صادق است که در بحارالانور مجلسی ج .Amanat RR 238-9, n. 196 اینجا نقل از الشهر قضی ما وعد ربّک کلّ صغیر و کبیر و انّه سیظهر ‌ اصل بیان اینست: و انّ فی هذه 100 الارض فاصطبر ‌ علی الارض المقدّسة علی کلمة الّتی ینفطر عنها ما فی السموات و ما فی (الی و له) ان القائم بالحق قائم بالقسط یظهر من مکّة (الی قوله) ان انصر قائم الذی انت الذین یریدونه من کلّ طرف بعید و لا تفسدنّ الارض فانّ علی ظهر ارض الکوفه ‌ تریده مع .۱۸۷ ظهورالحقیظهر امر بدیع... مازندرانی، .۱۱۰-۱۱ خاندان افنان فیضی، 101 .۱۸۷ ظهورالحق مازندرانی، 102

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2