باب و جامعۀ بابی ایران

51 باب، خورشیدی در شبی بی سحر ها دستخوش طغیان ‌ که شیراز به دلایل گوناگون سال ‌ ویژه آن ‌ شد، به ‌ شورش با ای ضمن راز و نیاز ‌ و آشوب بود. بعدها باب پس از بازگشت از مکّه در خطبه آنان که ˝ با خداوند نگرانی خود را از این امر به این مضمون ابراز داشت: به شناختند هشدار دادم که نامم را فاش نسازند. هنگامی که برای زیارت ‌ مرا می دادند به وحشت ‌ روی به خانۀ تو آوردم از آنچه عوامل شیطان انجام می توجّهی برخی از پیروان خود ابراز ‌ در خطبۀ مشابهی باب از بی 103˝. افتادم پس از ترک شهر [شیراز] به قصد حرم مطهّر، اگر نام مرا ˝ : کند ‌ تأسّف می شد. مؤمنان به من در مقابل ‌ ساختند کسی دچار رنج و عذاب نمی ‌ فاش نمی 104˝. خداوند مسئولند. حال آنچه نباید بشود، شد ظاهراً باب که به مقتضیات محیط آشنا بود، حتّی پیش از سفر به مکّه داد در شیراز بین مخالفان و هوادارانش نزاع و اختلاف در گیرد. ‌ احتمال می رو برای جلوگیری از این امر سفر مکّه را جلو انداخت و شاید به ‌ از این ای که از بوشهر به همسر خود خدیجه بیگم ‌ تعجیل شیراز را ترک گفت. نامه ...˝ : باشد ‌ نگاشته گویای این نکته و نیز بیانگر اندوه او از دوری همسرش می جان شیرین من، حرّسک اللّه تعالی (خداوند بزرگ نگهدارت باد). خداوند شاهد است از زمان دوری از ملاقات اینقدر حزن احاطه نمود که توان نوشت. از آنجا که تقدیر جاری است بر وفق مصلحت این قسم جاری گشته. علی اَحسن الوجه (به بهترین صورت) 105 خداوند عالم به حقِّ خمسة النجبا ام گرما ‌ اسباب مراجعت را جاری فرماید. دو روز است که وارد بوشهر شده شدّت دارد ولی خداوند عالم حافظ است. در هر حال در همین ماهِ ظاهر کشتی روانه شود خداوند عالم از فضل خودش حفظ فرماید. صاحبه معظّمه والده در وقت روانگی ملاقات میسّر نشد عرض سلام بگویید و طلب دعا هم 106˝... کرده باشید سفر دریایی از بوشهر به جدّه برای باب پر رنج و ناملایم بود. سوای پس از مراجعت از مکّه. محفظۀ ملّی آثار قزوینی توقیعی خطاب به ملّا عبدالخالق 103 .Amanat RR 239, n. 199 ). در اینجا نقل از ۹۶( ۹۴-۱۰۲ ،۹۱ بهائی امانت معتقد است این نامه .Amanat RR 239, n. 20 در اینجا نقل از Nicolas 61-69 104 خطاب به شیخ علی قائنی فرزند ملّا عبدالخالق است که احتمالاً از باب سبب لغو سفر کربلا را پرسیده بود. یا خمسۀ آل عبا: محمّد، علی، فاطمه، حسن و حسین. 105 .۱۶۶-۶۷ خاندان افنان فیضی، 106

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2