باب و جامعۀ بابی ایران

57 باب، خورشیدی در شبی بی سحر های او آ گاه ساخت. به تدریج تعداد بیشتری از پیروان ‌ موافق مخاطبین نامه نمودند. ‌ باب راهی شیراز گشتند و جلساتی مخفیانه در منزل دائی باب برگزار پیوستن علمای مشهوری به آیین باب، چون سیّد یحیی دارابی (وحید) و ملّا الاسلام زنجان (حجّت زنجانی) که هر دو از نفوذ بسیاری ‌ محمّد علی حجّت شد. ‌ مند بودند در این بحران موجب شادی باب می ‌ در موطن خود بهره با رفت و آمدهای بابیان به شیراز بار دیگر در شهر غوغا در گرفت. به تحریک علماء حاکم دستور داد عبدالحمید، داروغۀ شیراز، با سوارانش باب اش یافتند دستگیر نماید. داروغه جز باب و ‌ و دائی او و هر آن که در خانه سوی ‌ دائی او کسی را در خانه نیافت و لاجرم ایشان را دستگیر نمود و به دارالحکومه روانه شد. آن زمان به خاطر شیوع وبا در شیراز شهر و بازار گفتند. حاکم و دیگر مسئولان نیز از ‌ متشنّج بود و بسیاری شیراز را ترک می بودند. داروغه باب را تا ‌ ها پناه برده ‌ شهر خارج شده به دهات و کوهپایه بازگشت حاکم به خانۀ خود برد و پس از چندی با ارادتی که به باب یافته بود او را آزاد گذارد تا به هر جا مایل است برود. باب پیروان خود را تشویق به سفر به نقاط مختلف ایران و اشاعۀ آیین جدید نمود، و پس از وداع با همسر و مادر و دائی خود، همراه با دو تن از پیروانش، آقا سیّد کاظم زنجانی 123 و محمّد حسین اردستانی عازم اصفهان گردید. سبب تصمیم باب به سفر اصفهان، پیام مثبت حاکم آنجا منوچهرخان معتمدالدّوله به نامۀ باب بود. عامل دیگر، جامعۀ نسبتاً قوی بابی آن شهر بود از خارج شهر اصفهان، 124 که به کوشش ملّا حسین بشرویی شکل گرفته بود. ای به منوچهر خان فرستاد و از او خواستار ‌ باب توسّط سیّد کاظم زنجانی نامه محلّی برای اقامت خود شد. حاکم از سیّد محمّد خاتون آبادی امام جمعۀ مقتدر اصفهان خواست تا از باب در منزل خود پذیرایی کند. امام جمعه برادر خود میر سیّد محمّد را با جمعی به دروازه شهر به استقبال فرستاد و 125 اش خیر مقدم گفت. ‌ خود نیز با تجلیل و احترام باب را جلوی خانه ؛Nabil Zarandi 170-98 تری از وقایع شیراز در این زمان ن.ک. ‌ برای شرح مفصّل 123 ؛ محمّد ۱۴۶-۹۱ نقطۀ اولی ؛ فیضی، ۱۱۵-۵۶ عهد اعلیٰ ؛ افنان، ۱۲۱-۷۰ الانوار ‌ مطالع .۲۵۴-۹۷ حسینی برای آ گاهی بیشتر از جامعۀ بابی اصفهان در این زمان ن.ک.فصل سوّم ساختار جامعۀ 124 بابی. .۱۹۲ نقطۀ اولی فیضی، 125

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2