چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۴8 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ خصوصی بود، درون دولت و خیلی زیرپوستی جریانی برای واگذاری مؤسسات و شرکتها فعال بودکه عمدتا در سازمان صنایع ملی در حال رویدادن بود.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2