دین در دنیای معاصر

پراکنی، خط قرمز مشارکتدین ‌ ورزی و نفرت ‌ خشونت ی عمومی ‌ در عرصه ای از کانادا ‌ مشارکتدین در گفتمان عمومی: نگاهی به تجربه وگو با ایقانشهیدی ‌ جفریکمرون در گفت مستر و از ‌ جفری کمرون استاد دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مک گذاری عمومی مانک ‌ ی امور جهانی و سیاست ‌ پژوهشگران دانشکده در دانشگاه )The Munk School of Global Affairs and Public Policy( *دین وگفتمان عمومی در عصر گذار تورنتو است. او از سردبیرانکتاب * Religion and Public Discourse in an Age of Transition

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2