زنی آرایش روزگار

34 شبح یک نام طاهره: مهر تو را دلحزین بافته بر قماشجان نخ به نخ، تار به تار، پو به پو پرده به پرده، طاهر: ‌ شاه داده دهان و چهره و عارضو عنبرین خطت غنچه به غنچه ،گل بهگل، لاله به لاله، بو به بو طاهره: ، عارضو عنبرینخطتدور دهان تنگتو غنچه به غنچه،گل بهگل، لاله به لاله، بو به بو طاهر سوای اشکال وزنی، تنافری معنایی ‌ مصرع اول بیت بالا در روایت شاه نیز درکل بیت دارد. طاهر: ‌ شاه از رخ و چشم و زلفو قد، ای مه من فزایدم مهر به مهر، دل به دل، طبع به طبع، خو به خو طاهره: دل ‌ ابرو وچشم وخال تو،صید نموده مرغ ، دل به دل، مهر به مهر، خو به خو طبع به طبع طاهر: ‌ شاه در دل خویش«طاهرا» گشتو نجستجز تو را تو ‌ صفحه به صفحه، لا به لا، پرده به پرده، تو به

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2