Published on: 
06/08/2015

بهائیان ایران: پژوهش‌های تاریخی – جامعه‌شناختی

گروه نویسندگان

 

این کتاب بیانگر بخش‌هاى گوناگونى از تلاش یک جامعه‌ى نوین دینى براى احراز هویتى مستقل و رها ساختن خود از سنّت‌هاى کهنه است. فصل‌هاى گوناگون آن هر یک به گونه‌اى بازگوى شکل گرفتن دینى جدید است که در ایران قرن نوزدهم سر برآورد، آرمان‌هاى انقلابى آن با شور و کوشش پیروانش به تدریج در جامعه‌ى ایران مطرح گردید، و علیرغم بیش از یک قرن و نیم سرکوب و آزار و کشتار، نه تنها به حیات خود ادامه داد بلکه به خارج از مرزهاى ایران نیز گسترش یافت.

 

 

 

 

فهرست مندرجات به اختصار

۱ انتظار ظهور موعود و تحوّل هویّت: گروش یهودیان ایرانى به آیین بهائى

مهرداد امانت

٢ ایمان زردشتیان ایران به دیانت بهائى

فریدون وهمن

۳ تشویق آموزنده، الواح بهاءاﻟﻠﻪ و عبدالبهاء خطاب به زنان بهائى در ایران و هند

دومینیک پرویز بروکشا

۴ مدارس بهائى در ایران

موژان مؤمن

۵ ابتکارهاى بهداشتى بهائیان در ایران: یک بررسى مقدّماتى

سینا فاضل و مینو فؤادى

۶ گفتمان‌هاى بهائى درباره‌ى انقلاب مشروطیت

کاویان صادق‌زاده میلانى

۷ جنبه‌ى تطبیقى مسأله‌ى بهائیان، چشم‌انداز تغییر در آینده

الیز ساناساریان

۸ ریشه هاى بهائى ستیزى در ایران

عباس امانت

۹ ساختار یک تعصّب، تأملاتى در بهائی ستیزى سکولار در ایران

هوشنگ اسفندیار شهابى

۱۰ بهائى ستیزى و اسلامگرایى در ایران

محمد توکّلى طرقى

۱۱ علل و روال نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران

رضا افشارى

Translation:
عرفان ثابتی
حوری رحمانی