تاریخ انتشار: 
1396/09/30

تبعیض میان مردگان

Image icon دانلود pdf (1.43 مگابایت)

مطابق با این سند، دادگاه عمومی تهران شعبه 1152 از صدور گواهی انحصار وراثت برای یک شهروند بهائی به نام آقای عباس منصور اردستانی به دلیل اعتقادات مذهبی متوفی و عدم به رسمیت شناخته شدن آیین بهائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خودداری کرده است.