تاریخ انتشار: 
1396/09/14

دیه به بهائی تعلق نمی‌گیرد

Image icon دانلود pdf (2.3 مگابایت)

دادگاه یک کیفری تهران، در تاریخ 1364/4/1 خورشیدی، حکم برائت و عدم لزوم پرداخت دیه برای رانندهای که بر اثر عدم رعایت قوانین رانندگی منجر به قتل غیرعمد فردی به نام محمد جمال یزدانیان شده را بدین جهت که مقتول از پیروان آیین بهائی و کافر غیرذمی بوده، اعلام کرد. این حکم، با توجه به قانون اساسی، منابع فقهی و با استناد به مسئله 31 تحریر الوسیله آیت الله خمینی جلد دوم صادر شده است.