تاریخ انتشار: 
1395/10/13

مسئله‌ی بهائیان

Image icon دانلود pdf (430.16 کیلوبایت)

این سندِ محرمانه که در سال 1991 در سفرِ رینالدو گالین‌دوپل، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر به ایران کشف شد، سیاست رسمی رفتار با بهائیان ایران را با هدف کلی مسدود کردن راه ترقی و توسعه‌ی آنها تعیین می‌کند. این سند در سه سر عنوان اصلی جایگاه کلی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی بهائیان را در نظام مملکتی در 13 بند مشخص می کند. حتی برای مقابله و از بین بردن ریشه‌های فرهنگی بهائیان در خارج از کشور نیز پیشنهاد و طرح در نظرگرفته شده است.