تاریخ انتشار: 
1395/10/12

اخراج دانشجوی بهائی

Image icon دانلود pdf (183.06 کیلوبایت)

رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی به رئیس دفتر ریاست جمهوری درباره‌ی اخراج یک دختر بهائی از دانشگاه اعلام می دارد که طبق بند 1 آیین‌نامه‌ی گزینش اخلاقی داوطلبانِ ورود به دانشگاه، مصوب شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی، شرط ورود افزون بر قبولی در آزمون کنکور، مسلمان بودن و اعتقاد به یکی از ادیان آسمانی است، همچنین طبق بند 3 قسمت ب مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، چنانچه بهائی بودن فردی در ورود یا حین تحصیل احراز شد از دانشگاه محروم شود. بنابراین، اقدام سازمان سنجش در ممانعت از تحصیل دانشجوی بهائیِ یادشده مطابق با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.