تاریخ انتشار: 
1396/02/28

آیا رئیس‌جمهور می‌تواند حقوق شهروندی بهائیان را تأمین کند؟

رئیس هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت، سید محمد خاتمی، اعلام می‌کند که مصوبه‌ی پیشنهادی ریاست جمهوری در مورد حل مسأله‌ی محرومیت شهروندان بهائی از حقوق اجتماعی و شهروندی‌شان، نمی‌تواند مشکل را حل کند زیرا قوانین و سیاست‌های کلی‌ نظام مانع حقوق شهروندی آنهاست.

اگر ریاست جمهوری مصمم بر رعایت حقوق همه‌ی ایرانیان از جمله پیروان ادیان رسمی و غیررسمی است، لازم است که سران سه‌ قوه و رهبر توافقی در مورد حقوق شهروندی بهائیان حاصل کنند.