تاریخ انتشار: 
1397/03/19

خنده‌ی جمال عبدالناصر بر حجاب اجباری

خنده‌ی جمال عبدالناصر بر حجاب اجباری

جمال عبدالناصر، دومین رئیس جمهور مصر، از مکالمه‌اش با رهبر وقت اخوان‌المسلمین درباره حجاب اجباری می‌گوید.