تاریخ انتشار: 
1398/04/20

روز جهانی جمعیت؛ داستان یک انفجار

شبنم میری

از ابتدای قرن بیستم و در خلال جنگهای جهانی بود که بشر با عبارت انفجار جمعیت آشنا شد؛ عبارتی که توماس مالتوس در قرن هجدهم آن را پیشگویی کرده بود و نیمه‌ی دوم قرن بیستم به واقعیت پیوست و سبب شد تا سازمان ملل متحد روز یازدهم ژوئیه‌ی ۱۹۸۷ را به عنوان روز جهانی جمعیت نامگذاری کند تا آینده‌ی هراسناک این رشد بی‌رویه را به همگان گوشزد نماید.

 

روز جهانی جمعیت؛ داستان یک انفجار