تاریخ انتشار: 
1403/04/04

سلیم برکات، شاعر و نویسنده‌ای تبعیدی در زبان

سوما نگه‌داری‌نیا

salim fine1

نگاهی به زندگی و آثار سلیم برکات، شاعر و نویسنده‌ی کُرد که بیشترِ آثارش را به زبان عربی می‌نویسد، اما سرمنشأ نوشته‌هایش افسانه و اسطوره‌های کردی ا‌ست.