باب و جامعۀ بابی ایران

111 بینی باب ‌ جهان کن ساختن ‌ های این فرهنگ اجابت، تأ کید بر لزوم ریشه ‌ از جمله جلوه بیان فقر، حرام بودن گدایی، و وجوب اشتغال به کار و کسب است. در کتاب باب وظیفۀ جامعه و دولت و ثروتمندان را در کمک به فقرا تصریح عربی کند و در عین حال گدایی یعنی کار نکردن و از مردم طلب کردن را نیز ‌ می دهد. ‌ نماید چه که گدایی عزّت آدمی را به پستی و خواری تنزّل می ‌ حرام می کار بر همه واجب است ولی اگر کسی توانایی جسمی یا ذهنی برای کار 31 کردن نداشته باشد باید جامعه به او کمک کند. جویی و لطافت ‌ تجدّد و عمران: کمال های مقام انسان در اندیشۀ باب تأ کید وی بر لزوم ‌ یکی از دیگر جلوه بازسازی روحانی عرصۀ اقتصاد و صنعت است. در آثار گوناگون، ازجمله شود که آدمی باید در حیطۀ اقتصاد و ‌ الاسماء، تأ کید می ‌ و کتاب بیان فارسی ترین شکل ممکن درسطح خود عملی نماید. به ‌ صنعت کارش را در کامل گفته باب وقتی که آدمی در فعّالیّت اقتصادی و صنعتی خود بر این اصل عنوان صورت و مثال خدا عمل کرده است. تقدّس انسان ‌ رفتار نماید آنگاه به باید در سطح فعّالیت مادّی و اقتصادی او نیز آشکار گردد تا آنکه عرصۀ ای اخلاقی و ‌ ترین عرصۀ زندگی اجتماعی به عرصه ‌ اقتصاد یعنی مادّی جویی نتیجۀ ‌ ها تبدیل شود. بحث دربارۀ اتقان یا کمال ‌ معطوف به ارزش ترتیب که بهشت نه فقط ‌ منطقی مفهوم نوین بهشت در آثار باب است. بدین شود. (نگاه کنید به بخش بازسازی ‌ برای انسان بلکه برای هر شیئی مطرح می رستاخیز، دوزخ و بهشت). بینی باب از مفهوم لطافت انفکاک ناپذیر است. ‌ جویی در جهان ‌ کمال بقدری ˝ سازی محیط زندگی از ضروریات است زيرا كه در آن ‌ تلطیف و زیبا این لطافت از مفهوم نظافت 32 ˝. كه امر شده در تلطيف در اوامر ديگر نشده یابد. ‌ ظاهری گرفته تا گسترش زیبایی در زندگی و بزرگداشت هنر تعمیم می شود. باب ‌ گر ملکوت خدا می ‌ در واقع با توسّل به لطافت، دنیای مادّی جلوه اَن یا اولِی الغَناءِ اَنتُم وُکَلاءٌ مِن عِندِاللّهِ فَلتَنظُرُنّ فی مُلکِ اللّهِ ثُمّ المَساکینَ مِن رَبِّهِم 31 لَتُغنونَ و لا یَحِلّ السؤالُ فِی الاَسواقِ و مَن سَئَلَ حُرِّمَ عَلیه العَطاءُ و اِنّ عَلی کلٍّ اَن یَکسِبَ ) 8:17 بیان عربیبِاَمرٍ و مَن لا یَقدِرُ اَنتُم یا مَظاهرَالغَناءِ مِنّی اِلَیهِم لَتُبلِغونَ. ( ۳۲ ۶:3 بیان فارسی 32

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2